8:00 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه

جستجو
 

ارزش‌های مصوب شرکت

شرکت دریابان گوهران > ارزش‌های مصوب شرکت
  • ارزش‌های مصوب شرکت
تعالی جویی ایجاد سازمانی متعالی و اخلاقی
تعهد به کیفیت استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته و برتر
مشارکت صادقانه و پرتلاش
تبادل و انتشار دانش کسب شده با سایر ذینفعان
صیانت از کارکنان رعایت عدالت و انصاف در خصوص کارکنان
اشاعه پایبندی به مکارم اخلاقی
پایبندی به امنیت شغلی کارکنان
توسعه مستمر قابلت‌های کارکنان و آموزش
مسئولیت پذیری مسئولیت پذیری در قبال ایجاد فرصت‌های شغلی
درآمد زایی و نقش مثبت در توسعه اقتصادی
مسئولیت پذیری در قبال صیانت از محیط زیست
مسئولیت پذیری ملی در قبال کاهش نیاز به واردات کنسانتره مس
هماهنگی و همسویی ایجاد رابطه برد-برد میان شرکت و مشتریان
اعتماد متقابل اعتماد به قابلیت‌های کارکنان در نوآوری محصولات و تولیدات
اعتماد به صنعت گران داخلی در راستای بومی‌سازی تکنولوژی‌های وارداتی