8:00 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه

جستجو
 

توسعه

  • افزايش ظرفيت تولید
  • طرح بازيافت آب
  • بهبود كيفيت محصول خط كنسانتره
  • پروژه توسعه معدن و اكتشافات
  • پروژه های اصلاح و بهينه سازی خطوط توليد