ژئوشیمی

ژئوشیمی

ژئوشیمی

شرکت دریابان گوهران بررسي هاي ژئوشيميايي را به منظور نمونه گيري از سنگ ليتوژئوشيميايي يا پروفيل خاك، آناليز شيميايي نمونه ها، پردازش داده ها، تهيه نقشه هاي آنومالي ژئوشيميايي، تعبير و تفسير نتايج و تلفيق داده هاي زمين شناسي و ژئوفيزيكي، تعيين محدوده كانسار و انتشار كاني سازي انجام می دهد. در محدوده ­ معدن مس و آهن محمد آباد نمونه ­های ژئوشیمیایی سطحی از لیتو و خاک در چندین مرحله اکتشاف مقدماتی و تکمیلی به صورت غیر سیستماتیک و سیستماتیک تهیه و با تلفیق نتایج حاصل با اطلاعات زمین شناسی نقاط پر پتانسیل جهت طراحی شبکه حفاری مغزه­ گیری مشخص گردید.